Trocha Higgsa !

21:15

Fyzikálnym fajnšmerom vopred odporúčam na chvíľku vypnúť blog a prečítať si až nasledujúci alebo predchádzajúci príspevok. Budem písať o niečom, o čom často počuť z médií, tlače....ale sotva niekto z ľudí, ktorí sa nezaoberajú fyzikou vie o čo ide. Tento článok nie je ani zďaleka odborný, je to len úplné zjednodušené priblíženie pre tých, čo chcú vedieť viac a nebaví ich preklikávať stovky anglických stránok a hľadať otázky na svoje odpovede. 
Často sa ma ľudia pýtajú: ,,A čo to je ten Higgsov bozón? A ako môže dodať iným časticiam hmotnosť?"
V mojej bakalárskej práci som s touto problematikou zaoberala trocha obšírnejšie, ale tým nechcem povedať že som v tejto oblasti expert a všetko viem. Tiež veciam len okrajovo chápem....Ak vôbec :)
 Fyzika je krásna, ťažko vysvetliteľná a ešte ťažšie pochopiteľná :)Z obálok časopisov na nás kričia veľké titulky- Našla sa božská častica! No a? A čo to akože znamená? Svet existoval aj bez tejto informácie, bude existovať aj potom!
Ale svet fyzikov nie. Svet tých, ktorí celý život zasvätili štúdiom štruktúry hmoty a všetkého čo nás obklopuje dokáže táto informácia zmeniť svet. Však predsa vyvrátenie jeho existencie by znamenalo vyvrátenie celej teórie o štruktúre hmoty, ktorá doteraz fungovala. Štandardný model je teória, ktorá zhŕňa naše súčasné znalosti časticovej fyziky. Popisuje zloženie hmotného sveta- častice z ktorých sa hmota skladá a sily, ktoré ich držia pokope. Štandardný model nevysvetľuje pôvod hmoty, ani prečo niektoré častice sú veľmi ťažké, zatiaľ čo iné nemajú takmer žiadnu hmotnosť. Odpoveďou na tieto otázky môže byť tzv. ,,Higgsov mechanizmus“, ktorý teoreticky popisuje ako elementárne častice nadobúdajú svoju hmotnosť. Podľa teórie Higgsovho mechanizmu je celý priestor zaplnený Higgsovým poľom a v interakcii s touto oblasťou častice získavajú svoje hmotnosti.Častice, ktoré silne interagujú s Higgsovým poľom sú ťažké, zatiaľ čo tie, ktoré interagujú slabo sú ľahké. Častica zodpovedná za tento mechanizmus sa nazýva Higgsov bozón. 
Vedci popisujú jeho existenciu pomocou modelového večierku. Keď som túto informáciu- pomôcku na pochopenie spomenula na mojej obhajobe bakalárky, rozpútala som veľkú diskusiu a hlavne ste mali vidieť, tie nechápavé tváre :D 
Predstavte si večierok, na ktorý dorazí nejaká celebrita. Keď sa správa o prítomnosti slávneho človeka rozšíri, ihneď ho obklopia fotografi a záujemcovia o autogram, a tým mu znemožnia ďalší pohyb po večierku - dodajú mu hmotnosť.
Higgsov bozón v tomto prirovnaní predstavuje zvesť o prítomnosti celebrity, ktorá dodáva hmotnosť celebritám, v tomto prípade pozorovateľným časticiam, z ktorých vznikajú atómy. Okoloidúci človek, ktorého dianie na večierku nezaujíma predstavuje fotón(vysvetlenie v ďalšej myšlienke).
Zjednodušene si predstavte, že celým vesmírom sa tiahne neviditeľná hmota- Higgsovo pole. Častice získavajú svoje nenulové pokojové hmotnosti interakciou s týmto poľom. Napríklad nehmotný fotón interaguje s poľom len nepriamo, naopak veľmi hmotné Z a W bozóny interagujú priamo. 
Keby sa dokázalo, že Higgsov bozón neexistuje, znamenalo by to, že celá doteraz známa teória je nesprávna a bolo by nutné jej prerobenie. A tiež to, že svet pravdepodobne funguje inak ako si to my dokážeme vysvetliť a predstaviť.
Neviem, či sa mi podarilo pochopiteľne vysvetliť čo to Higgsov bozón je ale dúfam, že vám je teraz všetko jasnejšie :)
A na úplný záver ešte jedno vysvetlenie. Určite sa pýtate: ,,A prečo práve božská častica?"Názov vznikol jednoducho. Od vydania publikácie „Božská častica: Ak vesmír je odpoveďou, čo je otázkou?“ napísanej L. Ledermanom v roku 1993 túto časticu svet označuje ako „božskú“. Pôvodne sa mala nazvať- prekliatou- ale to bolo vydavateľom zavrhnuté. Takže názov božská je len náhradou za prekliatu. Sám Peter Higgs s týmto pomenovaním nesúhlasí, pretože on sám je neveriaci.  
Štandardný model- kvarky, leptóny, sily  a medzi nimi Higgsov bozón 


  

You Might Also Like

0 komentárov

KNIHA NEINSTANTNE KRÁSNA

KNIHA NEINSTANTNE KRÁSNA

Vypočuj si PODCAST